Budget

नेपालकाे बजेट पढ्नकाे लागी तलका लिंक खाेल्नुहास्

budget-nepal

Budget Speech 2016:17 Nepal

Budget Speech 2015:16 Nepal